qinopraktik.blogg.se

Här kommer vi, Micke och Cissi att blogga om, eller som vi gamlingar säger, skriva om, hälsa, QINOpraktik, psykiska eller mentala blockeringar, ADHD, dyslexi, vacciner och så vidare. Vi kommer INTE att visa vår mat eller nån dagens outfit, då får du gå någon annanstans. Denna blogg handlar om hälsa och svar. Inte om mode.

Utdrag ur min bok.

Här följer ännu ett utdrag ur min kommande bok... OM någon tycker den är värd att trycka...
Detta kapitel handlar om skillnaden mellan västerländsk och österländsk medicin och tankesätt.

Kapitel 2

Filosofiska skillnader

Just ja, från början var det. Först lite filosofiska skillnader mellan väster- och österländsk filosofi och tankar om läkning. Vi lever ju ändå i ett västland men den klart mest växande trenden när det gäller tankar och hälsa kommer från öst (långt öst, inte Baltikum)  eller från terapeuter med ett öppet sinne, de som ser utanför ramarna.

Alternativa terapier har en helt annan filosofi än den västerländska medicinen. Det finns många olika beskrivningar på dessa skillnader. En av dem följer här:
De filosofiska skillnaderna kan härstammas från det antika Aten. 

Människan har alltid velat kontrollera livet och naturen. Men först är det nödvändigt att identifiera vad som kontrollerar hur livets organismer uttrycker sig. Västerländskt tänkande har fokuserat på två likvärdiga källor för denna kontroll, kontroll inifrån och kontroll utifrån. 

Vi spolar tillbaka bandet till de ”antika Grekernas tid”.

Platon (Sokrates lärjunge) delade in människan i två delar, kropp & själ. Själ är allmänt ansett vara någonting som är skilt från kroppen, den andliga delen av människokroppen som överlever döden. 

Platons motpart, Democritus (vars anhängare kallas atomister), ansåg att levande organismer var uppbyggda av en maskinliknande struktur vilken var uppbyggda av atomer. Livets karaktär och kvalitet var kontrollerat av relationen mellan de atomer som bygger upp vår kropp. Atomister anser att livet kontrolleras av kemi inifrån, därför avfärdar man alla ”övernaturliga” krafter utifrån som ska kunna påverka vår kropp.

Atomister anser att kroppen fungerar som en maskin, vilket lett till att de anser också att läkning följer samma lagar - det är en mekanisk process. 

Debatten om vad som kontrollerar livet (yttre livskrafter (chi, spirit) eller inre, nedärvda, faktorer (atomer) nådde sin kulmen på 1800-talet. Vid denna tidpunkt kom de vetenskapsmän som ansåg att någon yttre kraft styrde oss och vår läkning att kalla sig Vitalister. (OBS: EJ att förväxla med religion……) 

Stödet för de vetenskapsmän som stödde det vitalistiska synsättet fick sig en ordentlig, nästan dödande stöt, när Darwin 1859 presenterade sin bok, Origin of Species. Darwin framhävde att nedärvda ärftlighetsfaktorer (det vi kallar gener) var ansvarig för vår utveckling som art (människan). 

Som ett resultat av detta kom all forskning att fokusera på att hitta och förstå de inre faktorer som kontrollerade vår organism. 

Den moderna formen av manipulation och den moderna formen av kiropraktikens grundare, D.D. Palmer har uttryckt det bäst, därför används han som exempel. Han var känslig mot den dåtida vetenskapens ogillande av konceptet ”spirit” och vitalistisk kraft. Han formulerade sig på så sätt att det finns en ”universell intelligens” utanför våra kroppar och en inre intelligens ”Innate intelligence” som styrde våra kroppar, men var en del av en större bild, ”Universal Intelligence som kontrollerade universum och livet (ej heller att förknippa med religion) 

Eftersom vitalism är själva hjärtat i nästa alla former av alternativ medicin kan de inte bli en del av den västerländska medicinen, deras teorier om ursprung och läkning skiljer sig för mycket åt. 

Kontentan av detta är att dagens västerländska medicin inriktar sig på kemi, det är fel på kroppens kemi och sättet att ”bota” på är att tillsätta kemi. Det är inte vad de flesta alternativa behandlingsmetoderna (inklusive de gamla österländska metoderna (till exempel akupunktur, shiautsu, yoga, meditation) arbetar med. Österländsk medicin (och alla alternativa behandlingsmetoder) är baserade på energi och inte kemi. 

Österländsk medicin och filosofi

Den österländska medicinen bygger på ett förhållningssätt där man vill bota roten till sjukdom och förebygga ohälsa. Det handlar om att bli medveten om vad som skapar ohälsa hos just dig. Att förebygga ohälsa bygger på ett eget ansvar till exempel genom livsföring, kost, motion - men också att söka vård i ett tidigt skede då det oftast är lättare ett komma till rätta med ett hälsoproblem. Förr i tiden gick man till akupunktören i förebyggande syfte, man betalade och såg glad ut. Så länge man var frisk så fortsatta rundgången av pengar, men när man blev sjuk så fick man gå gratis till akupunktören, han hade då misslyckats med att hålla dig vid god hälsa. Naturligtvis fanns ett eget ansvar med i bilden också. 

Skolmedicinen hamnar ofta i lägen där man behandlar symtomen eller sjukdomen (disease) och inte alltid kan fastställa orsaken till dem (kallas idiopatisk i journalerna). I dessa fall behandlar man efter det att symtom uppstått, vilket alltid innebär ett senare skede i processen.

Gott Nytt år kära Blogg

Godmorgon kära Blogg och tack för ifjol, vårt första år tillsammans .

Jag har en fråga: Mjölk. Vissa säger att det är gott, en del säger till och med att det är nyttigt? Vissa påstår att ko-mjölk är för kor (kalvar) och inte människor. Vissa säger rakt ut att det är direkt skadligt för oss.
Vad säger du Bloggen:

Hej Micke, tack för din fråga.

Din kära fru, Cecilia, är alltid en källa för bra artiklar. Så detta hittades på en sida som heter PETA, eller People for the Ethical Treatment of Animals. 
Vare sig det är nyttigt eller inte för din gudaliknande kropp, det vet jag inte, men här följer några råd som alla antyder så där lite subliminalt att du ska försöka undvika mjölk.

 

11 anledningar till varför du bör sluta med mjölk.

Animal milk has long been claimed as the go-to source of calcium by the dairy industry, but as it turns out, milk is bad for you.
Calcium from animal milk is not absorbed as well as that from plant-based sources, and it can be accompanied by a number of dangerous health problems.


1. Broken bones
In a Swedish medical study, women who consumed large quantities of dairy milk daily were more likely to sustain fractures than those who drank little to no milk.

 


2. Prostate cancer
Some evidence suggests that the consumption of milk and other dairy products leads to an increased risk of prostate cancer. Conversely, dairy-free diets have been followed to slow the progress of prostate cancer.


3. Lactose intolerance
Cow’s milk contains a sugar called lactose that can be difficult for people to digest, resulting in symptoms such as nausea, cramps, gas, bloating, and diarrhea. It can also develop later in life and result in months of worsening symptoms.


4. Acne
In multiple studies, the consumption of all types of cow’s milk was linked to an increased prevalence and severity of acne in both boys and girls.

 

5. Cholesterol
A single serving of milk can contain as much as 24 mg of cholesterol, whereas vegan food has no cholesterol.


6. Ovarian cancer
A Swedish study showed that women who consumed four or more servings of dairy products each day were twice as likely to develop serous ovarian cancer as those who consumed two or fewer servings of dairy products each day.


7. Milk allergies
Unlike lactose intolerance, milk allergies, usually in young children, are characterized by potentially strong and dangerous reactions, such as vomiting or anaphylaxis.


8. Antibiotics
Many cows are pumped full of antibiotics. This practice is leading to antibiotic-resistant bacteria, which may decrease the effectiveness of antibiotics used on humans.


9. Saturated fat
A single serving of whole milk can contain more than 20 % of the recommended daily allowance (RDA (Rekommenderad Daglig Dos)) of saturated fat, but even 1 % milk has 8 % of the RDA. If you consume three servings of whole milk, you’re already at 60 % for the day, even before eating any food.


10. Weight gain
Despite industry claims, a study of more than 12,000 children showed that the more milk they drank, the more weight they gained, and skim and 1 percent milk appeared, counter-intuitively, to lead to more weight gain than drinking 2 % or whole milk. The study also found that replacing soda with milk did not lead to weight loss.


11. Bone loss
Instead of promoting bone health, animal protein in dairy products can have a calcium-leaching effect.


These health factors, combined with the environmentally damaging nature of large-scale milk production, make it clear that milk is bad for you. If you think it’s time to ditch dairy products, try going vegan for 30 days, and check out these healthier, more absorbable vegan sources of calcium!

Så, Micke, Att sluta, dricka mindre mjölk eller fortsätta är helt upp till dig, men det är alltid bra att se den andra sidan av myntet och inte bara köpa allt skit som skrivs i media.. Vem står bakom artikeln? Vilka underliggande intressean har de i artikeln och så vidare. Läs på Micke..

Här hittar du originalet med länkar till alla påståenden och till studierna.

Till next time..

http://www.peta.org/living/food/reasons-stop-drinking-milk/