qinopraktik.blogg.se

Här kommer vi, Micke och Cissi att blogga om, eller som vi gamlingar säger, skriva om, hälsa, QINOpraktik, psykiska eller mentala blockeringar, ADHD, dyslexi, vacciner och så vidare. Vi kommer INTE att visa vår mat eller nån dagens outfit, då får du gå någon annanstans. Denna blogg handlar om hälsa och svar. Inte om mode.

Utdrag ur min bok.

Här följer ännu ett utdrag ur min kommande bok... OM någon tycker den är värd att trycka...
Detta kapitel handlar om skillnaden mellan västerländsk och österländsk medicin och tankesätt.

Kapitel 2

Filosofiska skillnader

Just ja, från början var det. Först lite filosofiska skillnader mellan väster- och österländsk filosofi och tankar om läkning. Vi lever ju ändå i ett västland men den klart mest växande trenden när det gäller tankar och hälsa kommer från öst (långt öst, inte Baltikum)  eller från terapeuter med ett öppet sinne, de som ser utanför ramarna.

Alternativa terapier har en helt annan filosofi än den västerländska medicinen. Det finns många olika beskrivningar på dessa skillnader. En av dem följer här:
De filosofiska skillnaderna kan härstammas från det antika Aten. 

Människan har alltid velat kontrollera livet och naturen. Men först är det nödvändigt att identifiera vad som kontrollerar hur livets organismer uttrycker sig. Västerländskt tänkande har fokuserat på två likvärdiga källor för denna kontroll, kontroll inifrån och kontroll utifrån. 

Vi spolar tillbaka bandet till de ”antika Grekernas tid”.

Platon (Sokrates lärjunge) delade in människan i två delar, kropp & själ. Själ är allmänt ansett vara någonting som är skilt från kroppen, den andliga delen av människokroppen som överlever döden. 

Platons motpart, Democritus (vars anhängare kallas atomister), ansåg att levande organismer var uppbyggda av en maskinliknande struktur vilken var uppbyggda av atomer. Livets karaktär och kvalitet var kontrollerat av relationen mellan de atomer som bygger upp vår kropp. Atomister anser att livet kontrolleras av kemi inifrån, därför avfärdar man alla ”övernaturliga” krafter utifrån som ska kunna påverka vår kropp.

Atomister anser att kroppen fungerar som en maskin, vilket lett till att de anser också att läkning följer samma lagar - det är en mekanisk process. 

Debatten om vad som kontrollerar livet (yttre livskrafter (chi, spirit) eller inre, nedärvda, faktorer (atomer) nådde sin kulmen på 1800-talet. Vid denna tidpunkt kom de vetenskapsmän som ansåg att någon yttre kraft styrde oss och vår läkning att kalla sig Vitalister. (OBS: EJ att förväxla med religion……) 

Stödet för de vetenskapsmän som stödde det vitalistiska synsättet fick sig en ordentlig, nästan dödande stöt, när Darwin 1859 presenterade sin bok, Origin of Species. Darwin framhävde att nedärvda ärftlighetsfaktorer (det vi kallar gener) var ansvarig för vår utveckling som art (människan). 

Som ett resultat av detta kom all forskning att fokusera på att hitta och förstå de inre faktorer som kontrollerade vår organism. 

Den moderna formen av manipulation och den moderna formen av kiropraktikens grundare, D.D. Palmer har uttryckt det bäst, därför används han som exempel. Han var känslig mot den dåtida vetenskapens ogillande av konceptet ”spirit” och vitalistisk kraft. Han formulerade sig på så sätt att det finns en ”universell intelligens” utanför våra kroppar och en inre intelligens ”Innate intelligence” som styrde våra kroppar, men var en del av en större bild, ”Universal Intelligence som kontrollerade universum och livet (ej heller att förknippa med religion) 

Eftersom vitalism är själva hjärtat i nästa alla former av alternativ medicin kan de inte bli en del av den västerländska medicinen, deras teorier om ursprung och läkning skiljer sig för mycket åt. 

Kontentan av detta är att dagens västerländska medicin inriktar sig på kemi, det är fel på kroppens kemi och sättet att ”bota” på är att tillsätta kemi. Det är inte vad de flesta alternativa behandlingsmetoderna (inklusive de gamla österländska metoderna (till exempel akupunktur, shiautsu, yoga, meditation) arbetar med. Österländsk medicin (och alla alternativa behandlingsmetoder) är baserade på energi och inte kemi. 

Österländsk medicin och filosofi

Den österländska medicinen bygger på ett förhållningssätt där man vill bota roten till sjukdom och förebygga ohälsa. Det handlar om att bli medveten om vad som skapar ohälsa hos just dig. Att förebygga ohälsa bygger på ett eget ansvar till exempel genom livsföring, kost, motion - men också att söka vård i ett tidigt skede då det oftast är lättare ett komma till rätta med ett hälsoproblem. Förr i tiden gick man till akupunktören i förebyggande syfte, man betalade och såg glad ut. Så länge man var frisk så fortsatta rundgången av pengar, men när man blev sjuk så fick man gå gratis till akupunktören, han hade då misslyckats med att hålla dig vid god hälsa. Naturligtvis fanns ett eget ansvar med i bilden också. 

Skolmedicinen hamnar ofta i lägen där man behandlar symtomen eller sjukdomen (disease) och inte alltid kan fastställa orsaken till dem (kallas idiopatisk i journalerna). I dessa fall behandlar man efter det att symtom uppstått, vilket alltid innebär ett senare skede i processen.

Boken, del 2, fortfarande intro..

Ett meddelande från en svunnen tid

Om du hittar denna bok i ett antikvariat år 2225 så kan jag meddela dig om att i början på 2000-talet levde vi i ett samhälle där läkarna fick extra betalt om de förkortade besökstiden med patienter och gjorde mindre prover. Kvantitet var mycket viktigare än kvalitet. Jag vet att detta låter helt absurt nu när ni uppnått Edisons dröm: 

"The Doctor of the future will give no medicine, but will interest his patients in the care of the human frame, in diet, and in the cause and prevention of disease."

Ett taffligt försök: "Morgondagens doktorer kommer inte att ge någon medicin, utan kommer att intressera sina patienter i egenvård, kost och i orsakerna och förebyggandet av sjukdom”.

Tiden runt sekelskiftet var läkemedelsbolagens era, det var de som dikterade villkoren för vår läkning och välbefinnande, det fanns ett piller för allt, till och med ”overshopping”. De gjorde det vackert och på ett mycket proffsigt sätt, genom skrämsel och rädsla, de fick oss köpa vacciner (ett ”slags artificiellt skydd”) för miljarder kronor (också en svunnen valuta) mot ”pandemier” som härjade vår planet (se svininfluensa i uppslagsboken).

Läkemedelsbolagen var fullblodsproffs. De fick oss att tro att vi är offer för våra gener men en medicin skulle naturligtvis kunna rädda dig till ett drägligt leverne. I början på detta sekel hade olika läkemedelsbolag patent på samtliga våra gener. Man hade ett par år innan detta genomfört ett världsomspännande projekt för att kartlägga vårt genom (totala mängden gener, Human Genome Project) och sen sålt patenten på dessa fynd. Det visade sig att vi hade runt 34 000 gener så det var en hel del patenter som togs under denna tid, och naturligtvis måste man få igen sina pengar. Förrästen så var 5 av världens 10 största bolag läkemedelsbolag.  Nåväl, vi får kanske anledning att återkomma till detta senare.

Nästa del kommer att bestå av säker tre delar och handlar om smärta...

Ha fina mellandagar... Och ha ett riktigt gott nytt år..

 
Taggar: "Boken", Micke Dahlström, mental hälsa, tankar från mig;

Ryggsmärta, del 6

Del 6 av serie om ryggsmärta. 

Detta är den sista delen, jag rekommenderar verkligen att du läser del 1 till 5 innan du läser denna, annars har den ingen som helst innebörd..

Vi avslutade förra delen med att prata om olika kategorier på smärta, om orsaker, bakomliggande faktorer och utlösande situationer.

Lokal eller central smärta. 

Vi kan också dela in smärta i ytterligare kategorier, lokal eller central. Ett exempel på lokal smärta är det tidigare nämnda fotledsstukningen. Lokal smärta ska behandlas lokalt.
Men om du har ont i höger och vänster knä samtidigt, eller bara i höger kroppshalva, eller smärta som ibland sitter här och ibland där, då handlar det troligen inte om en massa lokala smärtor som sätter sig lite här och där, då är det med all sannolikhet fråga om central smärta. Central- och psykisk smärta skall behandla centralt, och inte lokalt.

Det är oftast vår tolkkningar av verkligheten som måste behandlas, grundorsaken. Ta till exempel kontrollhov. Det är ditt kontrollbehov som är grundorsaken till ditt beteende och agerande.

Vart kommer våra beteenden ifrån?
Vårt beteende och mönster är något vi får innan vi fyllt 6 år gammal. Vi ska inte ge oss in i hur detta går till, men innan 6 års ålder har vi bara Delta och Theta hjärnvågor. Dessa hjärnvågor ligger på vår omedvetna del av hjärnan, du vet den som ser till att ditt blod filtreras genom njurarna, som bryter ner frukosten, som regler blodtryck och pH-värde. Den medvetna delen, det är den som har koll på var du bor, vad din mamma och pappa heter, vad USA's huvudstad heter. Den har INGENTING med läkning att göra eller att sköta om kroppens funktioner, det görs från den omedvetna delen.
 
Den omedvetna delen av hjärnan programmerades av andra under åren 0 till 6 år.
Vid 6-års ålder går barn igenom lilla tonårstrotsen (ofta trotålder nr 2, den första kom någongång vid 2 år), då det är nu som vi utvecklar nästa hjärnvåg, Alpha och det är nu barn får ett JAG.
Vem är jag, varför ska jag lyda dig, varför finns jag, kan jag dö? Nu har vi börjar utveckla vår medvetna del av hjärnan. Det är i denna del som du kommer att befinna dig i den störta delen av ditt vakna liv, Apha (och senare Beta). Detta är din medvetna del av din hjärna, den som vet var du bor, som kan räkna, tänka logiskt, förstå att man INTE ska gå mot röd gubbe etc. Men det är INTE här som ditt kontrollbehov sitter. Kontrollbehov, rädsla att inte duga, att kontant jaga bekräftelse av andra för att synas, höga prestationskrav på sig själv etc, etc sitter dessvärre i den omedvetna delen av hjärnan.

 Man kan inte säga:

Ähhh, nu slutat jag med att ha klaustrofobi (eller kontrollbehov). Det funkar inte så, man måste programmera om dessa mönster/program på en omedveten del av hjärnan. Sant, man kan med några års terapi lära sig acceptera sitt mönster/beteende och således inbilla sig att man har fått bort spökerna, men det går inte om inte programmerar om grundprogrammen.

Om du känner att du kanske har lite mentala/psykiska bakomliggade spöken som du fortfarande inte riktigt berabetat, då förslår jag att du kontaktar en av förljande terapeuter/terapier:
QINOpraktik terapeut, PSYCK-K, EFT, Resan-terapi, NLP eller någon likande terapi. En Mental coach skulle också kunna gå bra om de kan behandla dig på ett omedvetet plan.

Ähhh, det blev tydligen en till del... Glömde Daisy.. Ok, Nyårsafton får bli den allra sista delen...

Micke Dahlström
Leg Kiropraktor, Master of KINOpractic Medicine, Grundare av QINOpraktik.
Grundare av NoPain.se