qinopraktik.blogg.se

Här kommer vi, Micke och Cissi att blogga om, eller som vi gamlingar säger, skriva om, hälsa, QINOpraktik, psykiska eller mentala blockeringar, ADHD, dyslexi, vacciner och så vidare. Vi kommer INTE att visa vår mat eller nån dagens outfit, då får du gå någon annanstans. Denna blogg handlar om hälsa och svar. Inte om mode.

Ryggsmärta, del 6

Del 6 av serie om ryggsmärta. 

Detta är den sista delen, jag rekommenderar verkligen att du läser del 1 till 5 innan du läser denna, annars har den ingen som helst innebörd..

Vi avslutade förra delen med att prata om olika kategorier på smärta, om orsaker, bakomliggande faktorer och utlösande situationer.

Lokal eller central smärta. 

Vi kan också dela in smärta i ytterligare kategorier, lokal eller central. Ett exempel på lokal smärta är det tidigare nämnda fotledsstukningen. Lokal smärta ska behandlas lokalt.
Men om du har ont i höger och vänster knä samtidigt, eller bara i höger kroppshalva, eller smärta som ibland sitter här och ibland där, då handlar det troligen inte om en massa lokala smärtor som sätter sig lite här och där, då är det med all sannolikhet fråga om central smärta. Central- och psykisk smärta skall behandla centralt, och inte lokalt.

Det är oftast vår tolkkningar av verkligheten som måste behandlas, grundorsaken. Ta till exempel kontrollhov. Det är ditt kontrollbehov som är grundorsaken till ditt beteende och agerande.

Vart kommer våra beteenden ifrån?
Vårt beteende och mönster är något vi får innan vi fyllt 6 år gammal. Vi ska inte ge oss in i hur detta går till, men innan 6 års ålder har vi bara Delta och Theta hjärnvågor. Dessa hjärnvågor ligger på vår omedvetna del av hjärnan, du vet den som ser till att ditt blod filtreras genom njurarna, som bryter ner frukosten, som regler blodtryck och pH-värde. Den medvetna delen, det är den som har koll på var du bor, vad din mamma och pappa heter, vad USA's huvudstad heter. Den har INGENTING med läkning att göra eller att sköta om kroppens funktioner, det görs från den omedvetna delen.
 
Den omedvetna delen av hjärnan programmerades av andra under åren 0 till 6 år.
Vid 6-års ålder går barn igenom lilla tonårstrotsen (ofta trotålder nr 2, den första kom någongång vid 2 år), då det är nu som vi utvecklar nästa hjärnvåg, Alpha och det är nu barn får ett JAG.
Vem är jag, varför ska jag lyda dig, varför finns jag, kan jag dö? Nu har vi börjar utveckla vår medvetna del av hjärnan. Det är i denna del som du kommer att befinna dig i den störta delen av ditt vakna liv, Apha (och senare Beta). Detta är din medvetna del av din hjärna, den som vet var du bor, som kan räkna, tänka logiskt, förstå att man INTE ska gå mot röd gubbe etc. Men det är INTE här som ditt kontrollbehov sitter. Kontrollbehov, rädsla att inte duga, att kontant jaga bekräftelse av andra för att synas, höga prestationskrav på sig själv etc, etc sitter dessvärre i den omedvetna delen av hjärnan.

 Man kan inte säga:

Ähhh, nu slutat jag med att ha klaustrofobi (eller kontrollbehov). Det funkar inte så, man måste programmera om dessa mönster/program på en omedveten del av hjärnan. Sant, man kan med några års terapi lära sig acceptera sitt mönster/beteende och således inbilla sig att man har fått bort spökerna, men det går inte om inte programmerar om grundprogrammen.

Om du känner att du kanske har lite mentala/psykiska bakomliggade spöken som du fortfarande inte riktigt berabetat, då förslår jag att du kontaktar en av förljande terapeuter/terapier:
QINOpraktik terapeut, PSYCK-K, EFT, Resan-terapi, NLP eller någon likande terapi. En Mental coach skulle också kunna gå bra om de kan behandla dig på ett omedvetet plan.

Ähhh, det blev tydligen en till del... Glömde Daisy.. Ok, Nyårsafton får bli den allra sista delen...

Micke Dahlström
Leg Kiropraktor, Master of KINOpractic Medicine, Grundare av QINOpraktik.
Grundare av NoPain.se

Massage och andra alternativa terapier vid smärta

Nu när Svensson börjar upptäcka att vårdcentralen sällan hjälper mot smärta vänder sig allt fler till manuella och komplementära terapeuter för hjälp.

Vi är många som väntat väldigt länge på att läkare och dagens medicinska starkt sammansvetsade gäng ska erkänna oss ”alternativ terapeuter” som likvärdiga medlemmar av klubben. Vi har i årtusenden hjälpt människor med deras muskler och leder. Oftare och oftare kommer personer till oss efter att ha gett upp hoppet om en smärtfri vardag. Läkarna på vårdcentralen har i åratal gett dem samma rundgång och ytliga, kortvariga svar.

Läkemedel inte rätt väg att gå.

Dagens väldigt medvetna människa söker nu hjälp från andra källor än den traditionella, Internetsökning på sina besvär ökar lavinartat (INTE alltid till godo). Personer med fleråriga besvär söker numera hjälp att hitta varaktiga lösningar, för att få ner sin smärta, återfå funktion och trappa ner på smärtlindrande läkemedel.

Traditionellt har personer med smärta och obehag sökt hjälp hos sin ”husläkare”, vilken bara har fyra verktyg i sin verktygslåda:
1, Remiss till röntgen
2, Remiss till annan instans (t ex ortoped, sjukgymnast)
3, Kortisonspruta
4, Anti-inflammatoriskt läkemedel.

Läkemedel överanvänds dessvärre idag, med en begränsad framgång när det gäller personer med kronisk smärtkaraktär (kronisk = smärta i mer än 3 månader) Detta är inte den långsiktiga lösningen.  

Vi vet att starka läkemedel ofta är bra på att snabbt lindra smärta. Men, långvarig användning av sådana mediciner ger ofta ökade smärtor på sikt, förutom massvis av andra biverkningar.

Majoriteten av alla de som lider av ryggvärk behöver inte opereras eller läggas in på sjukhus. Vad återstår då, kan man fråga sig.

Alternativa strategier.

Det finns många olika metoder/strategier för att lindra rygg- och nackvärk. Fler och fler personer vänder sig till det som kallas  manuella och komplementära terapeuter för hjälp med sin åkomma.

Några av de vanligaste terapierna är massage och massageterapeutisk inriktning, naprapat, kiropraktor, akupunktur och QINOpraktikterapi (en kombination av kiropraktik, kinesbiologi och kinesisk medicin)

Förutom att lindra smärta har dessa även som mål att återställa kroppens funktion Det finns många kunder/patienter som kan vittna om hur de efter bara några behandlingar kan röra sig på ett sätt som de på grund av smärtan inte har kunnat göra på kanske flera år. Detta borde vara en stor faktor vilket bidrar till ökad livskvalitet på många plan som t ex arbete, privatliv och social samvaro.

Studierna entydiga

De senaste 20 åren har det genomförts 1000-tals studier runt om hela världen där de har undersökt komplementära terapier och dess effekt på till exempel långvarig ryggvärk.

Sammanfattat kan man dra vissa generella slutsatser;
Massage har visat sig vara effektivt mot ihållande ryggsmärtor, dock marginell effekt på akut smärta.
Ryggmanipulation, som kiropraktik har sämre inverkan på långvarig smärta, men bättre och snabbare effekt vid akut smärta.
Kiropraktik har klart begränsad effekt vid långvarig smärta, troligen behövs den kombineras med andra mer mjukdelsinriktad behandling som massage och med specifika hemövningar.

Gemensamt för alla dessa behandlingsmetoder är att de framstår som säkra för patienterna, med mycket få biverkningar.

Dessutom har man kommit fram till att massage, i högre grad än akupunktur eller ryggmanipulation, kan minska kostnaderna för vård efter en inledande behandlingsperiod (där kiropraktik och naprapati har större roll).

Terapeutisk massage kan minska smärta och förbättra funktion vid subakut och kronisk nackvärk, dock som sagt inte vid akut smärta. 

Dags för integration

Integration är ett ord som används flitigt idag, fast i helt andra sammanhang, och det är kanske snart dags att detta också kommer till den konventionella vården. Alla dessa studier tyder entydigt på att massage och andra alternativa behandlingsmetoder
hjälper drastiskt att lindra smärta och obehag. Det är kanske snart dags att integrera detta i vården nu.. Men bollen ligger framför allt hos sjukgymnasterna, det är denna grupp som hindrar andra från att komma in i den inre kretsen. Men integration borde ligga i linje med den svenska Lagen om Valfrihet (LOV); att i dialog med sin vårdgivare, har rätt att vara delaktig i beslut som rör dennes vård.

Framtiden ser ljus ut – för patienter och oss alternativa terapeuter.

Håll ut. Kunderna/patienterna kommer kräva att vi snart får större plats i deras vård.

Ryggsmärta, del 5

Ryggsmärta, del 5 (läs del 1 till 4 innan).

Finns bara i ditt huvud eller ”på riktigt”? 

Rygg- och nacksmärta är två åkommor som kostar samhället och den enskilde individen enormt varje år.Dels ekonomisk
t men också mentalt/socialt/psykiskt. Smärta är ett fysiskt fenomen, men är detta hela sanningen? Kan vi skylla all form av smärta på fysiska komponenter? 

I de förra delarna berörde jag fenomenet muskulär obalans och hur en fekaltig sådan kan orsaka smärta. Jag försökte också åskådliggöra hur viktigt det är hur vi mår mentalt, hur väl vårt liv fungerar på olika plan, vad vi har med oss i vårt bagage och så vidare. Fenomenet smärta är mycket större än vad vi kan förstå. Smärta är en varningssignal att något är fel. Men inte vad som är fel, bara att något inte står rätt till. Det finns 4 kategorier av smärta, Neurogen, Nociceptiv, Idiopatisk och Psykisk.

Smärtan är endera fysisk eller psykisk.
man kan också göra en annan uppdelning som ser ut så här: Smärta är endera fysisk eller psykisk.
En fysisk smärta är till exempel en fotledsstukning. En psyisk smärta kan uppstå vid till exempel en depression eller vantrivsel på jobb/i en relation. Vad har detta för betydelse frågar du kanske dig, jo, behandlingen skiljer sig drastiskt åt om smärtan är av fysisk eller psykisk grundorsak.

Värme eller kyla
Hur ska man då kunna urskilja om en smärta är av fysisk eller psykisk härkomst? Jo, med värme eller kyla.
Om du stukar foten, lägger du is eller en varm vetekudde för att lindra smärtan? Is, naturligtvis.

Om du har ont i ländryggen, lägger du is eller en varm vetekudde på området för att lindra smärtan? Alltsom oftast är svaret; en varm vetekudde. Så enkelt är det att skilja på om smärtorsaken är av fysisk eller psykisk grundorsak. Observera det lilla ordet grundorsak. Det är med all sannolikhet musklerna i din rygg som signalerar smärta, men de är bara symptomet. Grundorsaken kan fortfarande vara av psykiskt eller mentalt ursprung.

Symptom, utlösande faktor, orsak och grundorsak.
Det är viktiga att särskila på lite olika begrepp här:

Symptom: Symptom är det som förmedlar t ex smärta. Låt oss ta huvudvärk. Detta är ett symptom. Det gör ont i huvudet, spänner över pannan - Symptom. Tror du att det är fel i pannbenet bara för att smärtan sitter där? Nej naturligtvis inte, Orsaken kan vara att du druckit för lite vatten, för mycket alkohol, stressat på jobbet, har en spänd nacke. Det är detta som vi benämner som; Orsak.
Det är alltså skillnad på symptom och orsak, två helt separata saker (om du inte blivit träffat på smalbenet av en Volvo 740’s kofångare). Symptom kommer ofta väldigt sent i förloppet.

Grundorsak: Om du spontant känner att en varm vetekudde eller ett varmt bad lindrar dina smärtor så är de med största sannolikhet av mental eller psykisk ursprung. Det kan vara vantrivsel, rädsla att inte duga, svårt att säga nej, prestationsångest, kontrollbehov eller en enorm mängt liknande företeelser som förföljer tusentals människor varje dag. Denna tolkning av ditt liv, din relation, eller ditt förhållningssätt är det som vi benämner som grundorsak.

Utlösande faktor: De flesta människor som har någon av dessa ovan nämnda tolkningar/besvär eller någon närbesläktad kusin kommer en dag att få smärta på grund av detta. Ibland kommer smärtan smygande över en lång period, ofta hand i hand med sina närbesläktade kusiner, nedstämdhet och depression, men ibland helt ensam också. Om kusinerna inte är med är detta ofta en ganska långdragen process och alltsom oftast krävs en utlösande faktor, t ex kratta gräs eller skotta snö för att du ska känna smärta.

SMACK, smärtan kom omedelbart. ”Min smärta kom när jag krattade löv. ”
- ”Men det är bara den utlösande faktorn”, svara jag ”om du hade fungerat helt optimat skulle du inte fått ont i ryggen” Det är skillnad på grundorsak och utlösande faktor.
Säg att du ligger på soffan och käkar chips hela dagarna under sex månader, sen får du för dig att börja springa. Du snörar på dig skorna, springer 2 kilometer och dan efter har du ONNNT, i hela kroppen. Att springa skapar smärta, bäst att undvika. Men springturen är bara den utlösande faktorn inte grundorsaken. Det är 6 månaders knaprande av chips på din soffa som är grundorsaken.

Så även om den utlösande faktorn är fysisk så kan den bakomliggande grundorsaken vara mental eller psykisk. Behandlingen skiljer som således drastiskt åt. Du kan inte behandla dessa fenomen på samma sätt. 

Hoppas du fått någonting ut av detta rabblande... kommentera och fråga gärna...

Den sista delen kommer nästa vecka.. På julafton... Läs bloggen....

Tills dess - simma lugnt...