qinopraktik.blogg.se

Här kommer vi, Micke och Cissi att blogga om, eller som vi gamlingar säger, skriva om, hälsa, QINOpraktik, psykiska eller mentala blockeringar, ADHD, dyslexi, vacciner och så vidare. Vi kommer INTE att visa vår mat eller nån dagens outfit, då får du gå någon annanstans. Denna blogg handlar om hälsa och svar. Inte om mode.

Å, shit, detta är inte bra...

Två års fängelse för vaccinationsvägran

Vaccinera era barn, annars riskerar ni två års fängelse och 30 000 € i böter !
Dessa hårda ord uttalas i fransk media just nu där ett aktuellt fall av vaccinationsvägran diskuteras offentligt. Det franska författningsrådet har ärendet på sitt bord i dagarna.

Det är paret Marc och Samia Larère som skapar rubrikerna i den franska vaccindebatten. Paret säger sig vara anhängare av alternativ medicin och vägrar därför vaccinera sina två barn på 15 månader och 3 år. Föräldrarna hävdar att vacciner gör mer skada än nytta då vacciner innehåller giftiga ämnen som kvicksilver och aluminium. Parets advokat hävdar att man har rätt till sin egen hälsa och det inte finns vetenskapliga bevis för att vacciner fungerar.

Hälsominister Marisol Touraine oroas över en växande misstro mot vacciner i Frankrike och anser att man inte alls ska oroa sig för farligt innehåll. I Frankrike finns det tre obligatoriska vacciner. Det är mot difteri, stelkramp och polio. Det finns två olika påföljder om man låter bli vaccinering. Den första är om det blivit oavsiktligt fel. Då straffas man med 1 500 €. Om man däremot aktivt vägrar vaccinera innebär det sex månaders fängelse och 3 750 € i böter. Ovaccinerad medicinsk personal kan straffas med 1 500 €.
Paret Larère riskerar ett ännu grövre straff eftersom domstolen anser att de också frångår sina rättsliga skyldigheter och äventyrar barnens hälsa, säkerhet, utbildning och moral.

Familjen Larère har blivit ett ansikte för en het debatt, där allt fler ifrågasätter vacciners nytta. Tidningen Le Point lät göra en omröstning på sin hemsida. Där ansåg 57% att det ska vara upp till föräldrarna att besluta om vaccinering av barn. 43% svarade att valet ska lämnas till myndigheterna.
Vaccindebatten är intensiv i hela världen. Nyligen uttalade en tysk hälsominister att han ville införa vaccinationstvång. I USA har man skapat en mycket hätsk stämning för och emot vaccin och i Sverige propageras för mässlingsvaccin i alla medier.

Författningsrådet i Frankrike sammanträder nästa gång den 20 mars. Då ska man avgöra om vaccinationen ska förbli obligatorisk.

Taggar: Vaccinering;

Tvångsvaccinering?

Hur ställer du dig till vaccinering? What about tvångsvaccinering?
Just nu pågår en namninsamling för att stoppa tvångsvaccinering i Sverige

En ny lag från 1 januari 2013 la grunden för införandet av tvångsvaccinationer i Sverige

Sverige tar steg mot att införa tvångsvaccinering, men svenska folket har inte tillfrågats. Inte heller finns vetenskapliga bevis för att försvara tvångsvaccinering. Den 1 januari 2013 fick Smittskyddsinstitutet uppdraget att bygga upp ett vaccinationsregister som ska ligga till grund för sk ”vaccinationssäkerhet”, ett steg mot tvångsvaccinering.

Hur ställer du dig till detta:
http://newsvoice.se/2015/11/15/namninsamling-pagar-2012-2016-for-att-stoppa-tvangsvaccinering-i-sverige/
Taggar: Cecilia Dahlström, Micke Dahlström, Vaccinering;