qinopraktik.blogg.se

Här kommer vi, Micke och Cissi att blogga om, eller som vi gamlingar säger, skriva om, hälsa, QINOpraktik, psykiska eller mentala blockeringar, ADHD, dyslexi, vacciner och så vidare. Vi kommer INTE att visa vår mat eller nån dagens outfit, då får du gå någon annanstans. Denna blogg handlar om hälsa och svar. Inte om mode.

Utdrag ur min bok.

Här följer ännu ett utdrag ur min kommande bok... OM någon tycker den är värd att trycka...
Detta kapitel handlar om skillnaden mellan västerländsk och österländsk medicin och tankesätt.

Kapitel 2

Filosofiska skillnader

Just ja, från början var det. Först lite filosofiska skillnader mellan väster- och österländsk filosofi och tankar om läkning. Vi lever ju ändå i ett västland men den klart mest växande trenden när det gäller tankar och hälsa kommer från öst (långt öst, inte Baltikum)  eller från terapeuter med ett öppet sinne, de som ser utanför ramarna.

Alternativa terapier har en helt annan filosofi än den västerländska medicinen. Det finns många olika beskrivningar på dessa skillnader. En av dem följer här:
De filosofiska skillnaderna kan härstammas från det antika Aten. 

Människan har alltid velat kontrollera livet och naturen. Men först är det nödvändigt att identifiera vad som kontrollerar hur livets organismer uttrycker sig. Västerländskt tänkande har fokuserat på två likvärdiga källor för denna kontroll, kontroll inifrån och kontroll utifrån. 

Vi spolar tillbaka bandet till de ”antika Grekernas tid”.

Platon (Sokrates lärjunge) delade in människan i två delar, kropp & själ. Själ är allmänt ansett vara någonting som är skilt från kroppen, den andliga delen av människokroppen som överlever döden. 

Platons motpart, Democritus (vars anhängare kallas atomister), ansåg att levande organismer var uppbyggda av en maskinliknande struktur vilken var uppbyggda av atomer. Livets karaktär och kvalitet var kontrollerat av relationen mellan de atomer som bygger upp vår kropp. Atomister anser att livet kontrolleras av kemi inifrån, därför avfärdar man alla ”övernaturliga” krafter utifrån som ska kunna påverka vår kropp.

Atomister anser att kroppen fungerar som en maskin, vilket lett till att de anser också att läkning följer samma lagar - det är en mekanisk process. 

Debatten om vad som kontrollerar livet (yttre livskrafter (chi, spirit) eller inre, nedärvda, faktorer (atomer) nådde sin kulmen på 1800-talet. Vid denna tidpunkt kom de vetenskapsmän som ansåg att någon yttre kraft styrde oss och vår läkning att kalla sig Vitalister. (OBS: EJ att förväxla med religion……) 

Stödet för de vetenskapsmän som stödde det vitalistiska synsättet fick sig en ordentlig, nästan dödande stöt, när Darwin 1859 presenterade sin bok, Origin of Species. Darwin framhävde att nedärvda ärftlighetsfaktorer (det vi kallar gener) var ansvarig för vår utveckling som art (människan). 

Som ett resultat av detta kom all forskning att fokusera på att hitta och förstå de inre faktorer som kontrollerade vår organism. 

Den moderna formen av manipulation och den moderna formen av kiropraktikens grundare, D.D. Palmer har uttryckt det bäst, därför används han som exempel. Han var känslig mot den dåtida vetenskapens ogillande av konceptet ”spirit” och vitalistisk kraft. Han formulerade sig på så sätt att det finns en ”universell intelligens” utanför våra kroppar och en inre intelligens ”Innate intelligence” som styrde våra kroppar, men var en del av en större bild, ”Universal Intelligence som kontrollerade universum och livet (ej heller att förknippa med religion) 

Eftersom vitalism är själva hjärtat i nästa alla former av alternativ medicin kan de inte bli en del av den västerländska medicinen, deras teorier om ursprung och läkning skiljer sig för mycket åt. 

Kontentan av detta är att dagens västerländska medicin inriktar sig på kemi, det är fel på kroppens kemi och sättet att ”bota” på är att tillsätta kemi. Det är inte vad de flesta alternativa behandlingsmetoderna (inklusive de gamla österländska metoderna (till exempel akupunktur, shiautsu, yoga, meditation) arbetar med. Österländsk medicin (och alla alternativa behandlingsmetoder) är baserade på energi och inte kemi. 

Österländsk medicin och filosofi

Den österländska medicinen bygger på ett förhållningssätt där man vill bota roten till sjukdom och förebygga ohälsa. Det handlar om att bli medveten om vad som skapar ohälsa hos just dig. Att förebygga ohälsa bygger på ett eget ansvar till exempel genom livsföring, kost, motion - men också att söka vård i ett tidigt skede då det oftast är lättare ett komma till rätta med ett hälsoproblem. Förr i tiden gick man till akupunktören i förebyggande syfte, man betalade och såg glad ut. Så länge man var frisk så fortsatta rundgången av pengar, men när man blev sjuk så fick man gå gratis till akupunktören, han hade då misslyckats med att hålla dig vid god hälsa. Naturligtvis fanns ett eget ansvar med i bilden också. 

Skolmedicinen hamnar ofta i lägen där man behandlar symtomen eller sjukdomen (disease) och inte alltid kan fastställa orsaken till dem (kallas idiopatisk i journalerna). I dessa fall behandlar man efter det att symtom uppstått, vilket alltid innebär ett senare skede i processen.

Boken, del 2, fortfarande intro..

Ett meddelande från en svunnen tid

Om du hittar denna bok i ett antikvariat år 2225 så kan jag meddela dig om att i början på 2000-talet levde vi i ett samhälle där läkarna fick extra betalt om de förkortade besökstiden med patienter och gjorde mindre prover. Kvantitet var mycket viktigare än kvalitet. Jag vet att detta låter helt absurt nu när ni uppnått Edisons dröm: 

"The Doctor of the future will give no medicine, but will interest his patients in the care of the human frame, in diet, and in the cause and prevention of disease."

Ett taffligt försök: "Morgondagens doktorer kommer inte att ge någon medicin, utan kommer att intressera sina patienter i egenvård, kost och i orsakerna och förebyggandet av sjukdom”.

Tiden runt sekelskiftet var läkemedelsbolagens era, det var de som dikterade villkoren för vår läkning och välbefinnande, det fanns ett piller för allt, till och med ”overshopping”. De gjorde det vackert och på ett mycket proffsigt sätt, genom skrämsel och rädsla, de fick oss köpa vacciner (ett ”slags artificiellt skydd”) för miljarder kronor (också en svunnen valuta) mot ”pandemier” som härjade vår planet (se svininfluensa i uppslagsboken).

Läkemedelsbolagen var fullblodsproffs. De fick oss att tro att vi är offer för våra gener men en medicin skulle naturligtvis kunna rädda dig till ett drägligt leverne. I början på detta sekel hade olika läkemedelsbolag patent på samtliga våra gener. Man hade ett par år innan detta genomfört ett världsomspännande projekt för att kartlägga vårt genom (totala mängden gener, Human Genome Project) och sen sålt patenten på dessa fynd. Det visade sig att vi hade runt 34 000 gener så det var en hel del patenter som togs under denna tid, och naturligtvis måste man få igen sina pengar. Förrästen så var 5 av världens 10 största bolag läkemedelsbolag.  Nåväl, vi får kanske anledning att återkomma till detta senare.

Nästa del kommer att bestå av säker tre delar och handlar om smärta...

Ha fina mellandagar... Och ha ett riktigt gott nytt år..

 
Taggar: "Boken", Micke Dahlström, mental hälsa, tankar från mig;

Från min bok

En vacker dag kommer jag orka skriva klart min bok som ska handla om mina tankar om smärta, hälsa, vad som håller oss tillbaka och så vidare. Läs gärna mina tankar om oxarna från arkivet så ser du ännu en del.. 
Här på bloggen kommer jag skriva massvis av bra och tänkvärda saker/tankar från denna framtida bok (utan namn än så länge).

 
Intro: 

Tack för att du gett mig förtroendet att försöka förkovra dig i hälsans och läkningens snåra djungel. Den bra nyheten är att du ännu inte hunnit tillräckligt långt för att ångra dig. Öppet köp gäller de första 10 raderna….

Det betyder att jag bara har ett par rader till på mig att försöka få dig att läsa vidare. Jag har hållit på att behandla människor i över 20 år och otaliga äro de gånger folk bett mig skriva en bok. Varför har jag mest svarat, vad har jag som skulle vara intressant för dig som terapeut, kund eller patient (eller bara intresserad individ)?  Ja, vad vet jag, men här är vi. I denna bok ska jag försöka, nej föresten det finns inget som heter försöka. Att försöka något är bara ett sätt att förbereda hjärna (och kropp) på att misslyckas. Handen på hjärtat. När du ska ha fest och bjuder dina vänner, bekanta och den utfyllnad du anser behövs för en lyckad kväll. Hur många av de som svarade ”Jag ska försöka komma” kom egentligen. Nej att försöka är inte det vi ska göra i denna bok. Jag SKA få dig att förstå din roll som terapeut/kund/patient/intresseard men också som person. Få dig att sätta dig i förarsätet och inte passivt och maktlöst sitta i passagerarsätet där du bara är en utomstående åskådare av ditt liv (beroende av att andra ska hjällpa dig med din smärta eller att läkaren ställer in din medicin rätt). Det lät lite konstigt eller hur, ok, du måste förstå hur du själv kan påverka din hälsa och välbefinnande. Ja, alla delar av livet förresten. Denna bok handlar primärt om din hälsa och hur du ska från och med nu sitta bakom ratten och själv styra över din hälsa och ditt liv. Change others by changing yourself. Du kommer nog att märka att jag har en sjuklig tendens att ibland skriva på engelska, detta för att det svenska språket ibland är lite fattigt.. Sårry, nu har du fallit för det enklaste av avancerade och komplicerade problem: din ångerrätt har gått ut.

Jag kommer att skriva boken till dig, i du-form, har liksom ingen kunskap i hur man skriver en bok, så det får bli lite från höften..

Så vad är då hälsa? Ja, jag skulle tro att om du ställer den frågan till 100 personer så får du 100 olika svar. Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1948, som är den mest använda, är hälsa: "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och ej enbart frånvaro av sjukdom eller handikapp" ("Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of illness or infirmity"). Alltså, ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Men stämmer detta överens med dagens västerländska läkares idé om hälsa och välstånd? Jag skulle säga nej på den frågan, här gäller närvaro eller frånvaro av symptom. Det är det enda som gäller. Otaliga är de personer som kommer in på akuten med symptom som liknar en hjärtinfarkt, smärta över bröstet med eventuell utstrålning ut i armen, svårt att andas. Läkaren tar prover och finner att det inte är något fel på hjärtat, då skickas person hem, men han/hon känner fortfarande symptomen och oro. Var togs denna oro och ångest hand om i processen? Här ligger en stor skillnad i modellerna illness-wellness modellen vs. Disease modellen, men mer om detta senare.

Mer kommer nästa vecka, då ska du få ett meddelande från en svunnen tid..

Ha en fin måndag och en underbar jul..

Micke

Taggar: "Boken", Micke Dahlström, mental hälsa, tankar från mig;